ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 21.09.2021 09:12

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


Доставка на медикамнти от група"R"

Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №10-Софарма Трейдинг - Публикувано на: 11 Ноември 2021 - 14:00
 • Документация
 • покана - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 09:11
 • Проект -договор - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 09:12
 • Обявление за възложена общ.поръчка - Публикувано на: 24 Ноември 2021 - 13:48
 • Протоколи
 • Протокол №3 на комисията - Публикувано на: 12 Октомври 2021 - 11:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ №2 за избор на изпълнител - Публикувано на: 12 Октомври 2021 - 11:51
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ПО РС110 - Публикувано на: 02 Декември 2021 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 21.09.2021 09:10

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-Бяла по РС№РД-11-62/01.02.2021-ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМИЧНА ГРУПА  "В"

  Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР№7 -Софарма Трейдинт - Публикувано на: 25 Октомври 2021 - 16:00
 • ДОГОВОР №9-ФАРКОЛ - Публикувано на: 19 Октомври 2021 - 15:00
 • ДОГОВОР №8 - Публикувано на: 11 Ноември 2021 - 10:15
 • Документация
 • покана - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 09:09
 • Проект -договор - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 09:10
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 08 Октомври 2021 - 14:00
 • Съобщение за публичен жребий-11 - Публикувано на: 08 Октомври 2021 - 14:05
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 24 Ноември 2021 - 13:47
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ№2 - Публикувано на: 14 Октомври 2021 - 17:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ №3 ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - Публикувано на: 14 Октомври 2021 - 18:00
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР №8 ПО РС62 - Публикувано на: 15 Декември 2021 - 12:16
 • Обявление за приключил Дог.№7 - Публикувано на: 05 Януари 2022 - 16:17
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛ.ДОГ.№9 по РС62 - Публикувано на: 05 Януари 2022 - 16:20
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 31.08.2021 09:00

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Доставка на медикаменти  за нуждите на държавна психиатрична болница-Бяла по РС №РД-11-151/19.03.2021 год.Лекарствени продукти от анатомично-терапевтична  група  N-"Нервна систима".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор №4-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - Публикувано на: 15 Октомври 2021 - 17:00
 • ДОГОВОР №5-ФАРКОЛ - Публикувано на: 15 Октомври 2021 - 17:10
 • Договор №6-СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - Публикувано на: 11 Ноември 2021 - 09:00
 • Документация
 • покана - Публикувано на: 31 Август 2021 - 09:34
 • Проект -договор - Публикувано на: 31 Август 2021 - 09:36
 • Съобщение за публичен жребий - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 10:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - Публикувано на: 22 Ноември 2021 - 11:04
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 28 Септември 2021 - 13:02
 • Решения за избор на изпълнител
 • РЕШЕНИЕ №1-28.09.2021 - Публикувано на: 28 Септември 2021 - 13:13
 • Решение №4/08.11.2021 - Публикувано на: 08 Ноември 2021 - 09:13
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛ. ДОГ.№4 по РС151 - Публикувано на: 05 Януари 2022 - 16:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧ.ДОГ.№5 по РС151 - Публикувано на: 06 Януари 2022 - 12:49
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛ.ДОГ.№6 по РС151 - Публикувано на: 05 Януари 2022 - 16:15