ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2019-0005

Началната дата: 13.11.2019 12:02

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДОСТАВКА АНА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ -300000 Л +/- 20% ,ЗА ТРИ ГОДИНИ

Договори и споразумения по ОП
  • БОРСОВ ДОГОВОР №43 от 20.11.2019 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:59
  • Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:43
  • Решение №5 - Публикувано на: 13 Ноември 2019 - 12:30
  • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:58
  • Спецификация №1 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 11:07