ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА

Профил на купувача - ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА

Адрес: гр.Бяла обл.Русе ул. Дряново 3

тел: 0817 73447
GSM:0878472703
email: dpb_byala@b-trust.org

Общи условия
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - актуализирано на 28.09.2014
ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - актуализирано на 28.09.2014
ВПЗУЦОП в ДПБ-Бяла - актуализирано на 13.06.2016
ВПЗУЦОП - актуализирано на 01.04.2020
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /актуализирани-04.01.2022/ - актуализирано на 04.01.2022
Заповед №72/04.01.2022/ за утвърждаване на ВПЗУЦНОП - актуализирано на 04.01.2022
ЕТИЧЕН КОДЕКС - актуализирано на 04.01.2022