Текуши

Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 17.03.2020

Файлове
 • ОБЯВА - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:04
 • Документация одобрена - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:06
 • Документация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:06
 • Проекто договор - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:07
 • Инф. за публ. в проф.на куп. обява за общ.пор. на стойн. по чл.20 АЛ.3 ОТ ЗОП - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:17
 • Заповед №109/31.03.2020-УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:03
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:05
 • Информация за публикуване в АОП - Публикувано на: 31 Март 2020 - 14:06
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 08 Април 2020 - 11:56
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Април 2020 - 11:57
 • Ценово предложение - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:49
 • Застраховка-Гаранция - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Договор №2-30.04.2020 - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:51
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  .

  Началната дата: 27.11.2018

  Файлове
 • ОБЯВА - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:41
 • Документация,обява,образци,проект на договор - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:50
 • Документация утвърдена от Директор - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:51
 • Инф.за публ.в профила на куп.обява за общ.пор.по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 12:04
 • Док.за публикуване обр.7,8,9,10,11,12,13 - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 11:59
 • Заповед №247-за удължаване срока на събиране на оферти - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 12:01
 • Информация за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 12:03
 • Инф.до АОП-удължаване срока за събиране на оферти - Публикувано на: 05 Декември 2018 - 12:06
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 10:46
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 10:47
 • ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 12:51
 • ОБОЩ.ИНФ.ПО ЧЛ.230 ОТ ЗОП - Публикувано на: 21 Февруари 2019 - 12:54
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 15.08.2017

  Файлове
 • ОБЯВА - Публикувано на: 15 Август 2017 - 10:00
 • Документация,обява,образци,проект на договор - Публикувано на: 15 Август 2017 - 10:10
 • Документация утвърдена от Директор - Публикувано на: 15 Август 2017 - 10:12
 • Инф.за публ.в профила на куп.обява за общ.пор.по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 15 Август 2017 - 10:35
 • Инф.за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 24 Август 2017 - 08:00
 • Инф.до АОП за удължаване на първ.срок за получ.на оферти - Публикувано на: 24 Август 2017 - 08:40
 • Протоколна комисията -ел.енергия - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 10:00
 • Решение на Възложителя от 18.09.2017 - Публикувано на: 18 Септември 2017 - 10:02
 • Договор №10/05.10.2017-Дост.на нетна ел.енергия - Публикувано на: 09 Октомври 2017 - 09:00
 • Инф.за дост.и плащ.на ел.енергия м.дек.2017 - Публикувано на: 07 Януари 2018 - 09:00
 • Инф.за дост. и плащ.на ел.енергия м.януари 2018 - Публикувано на: 14 Февруари 2018 - 10:48
 • Инф.за дост.и плащ.м.февруари 2018 на ел.енергия - Публикувано на: 09 Март 2018 - 13:00
 • Инф.за дост.и плащ.м.март 2018 на ел.енергия - Публикувано на: 16 Април 2018 - 12:42
 • Инф.за дост.и плащ.м.април 2018 г.на ел.енергия - Публикувано на: 08 Май 2018 - 13:39
 • Обобщ.инф. по чл.230 от ЗОП - Публикувано на: 13 Март 2018 - 12:49