ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА


Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 00654-2018-0003

Началната дата: 14.05.2018 10:44

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ .

Документация
 • РЕШЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:34
 • ОБЯВЛЕНИЕ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:37
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:39
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:40
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:41
 • ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:42
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:43
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:44
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:45
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:46
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 - Публикувано на: 14 Май 2018 - 11:47
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:58
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.180 от ЗОП - Публикувано на: 23 Май 2018 - 13:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:32
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ 1-06.06.2018 - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 09:00
 • Протокол 2-15.06.2018 - Публикувано на: 15 Юни 2018 - 14:31
 • Протокол 3-03.07.2018 - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:38
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:39
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Юли 2018 - 15:40
 • Решение №3 за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Август 2018 - 12:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • ДОГОВОР №4-20.07.2018-доставка на хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:28
 • Ценово предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:33
 • Техническо предложение по ОП№1-хляб и хлебни изделия - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:34
 • ДОГОВОР №5-08.08.2018-доставка на предни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:36
 • Ценовопредложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:37
 • Техническо предложение по ОП№2-пресни плодове и зеленчуци - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:38
 • ДОГОВОР №6-20.07.2018-доставка на мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:41
 • ценово предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:42
 • Техническо предложение по ОП№5-мляко и млечни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:43
 • Договор №7-20.07.2018-доставка на др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:44
 • Ценово предложение по ОП№6-др.хр.продуктии и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:46
 • Техническо предложени по ОП №6-др.хр.продукти и подправки - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:47
 • Договор №8-20.07.2018-на консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:49
 • Ценово предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:50
 • Техническо предложение по ОП№3-консерви - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:51
 • ДОГОВОР №9-20.07.2018-доставка на месо и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:53
 • Ценово предложение по ОП№4-месо ,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:54
 • Техническо предложение по ОП№4-месо,риба и месни продукти - Публикувано на: 10 Август 2018 - 10:57
 • Приключване и прекратяване
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 15:00
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 11:38
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРА - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:19
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КОНСЕРВИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:36
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО,РИБА И МЕСНИ ПРОДУКТИ - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 12:58
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:57